สำหรับบริษัท
1. บริหารจัดการงานด้านเงินเดือนแลสวัสดิการทั้งระบบ
2. จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตลาด
3. จัดทำอัตรากำลังประจำปี และวิเคราะห์ความจำเป็นของอัตรากำลัง
4. วางแผนงาน และวิเคราะห์ อัตรากำลังเพื่อกำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
5. ควบคุมการนำส่งภาษี และประกันสังคม
6. จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงานทั้งในระบบ และแฟ้มประวัติพนักงานให้อัพเดทเสมอ
7. การวางโครงสร้างบริษัทตามสายบังคับบัญชา
8. ควบคุมดูแล JD และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และควบคุมรายละเอียดการทำงานให้เป็นไปตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
9 ควบคุมการประเมินการทดลองงาน และการประเมินผล
10. งานแรงงานต่างด้าว จัดทำ mou ,workpermit , visa
11. ดูแลงานด้านกฏหมาย และการเจรจาข้อพิพาทระหว่างพนักงาน หน่วยงานราชการต่างๆ
12. จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน
13. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
4.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี โดนเฉพาะการคำนวณ Excel
5.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 3-5ปี
6.สามารถใช้โปรแกรม B-plus ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- วันลาพักร้อนประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษอื่นๆ ตามที่ตกลง
สถานที่ทำงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยอารีย์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 10400
ติดต่อ
คุณแนน
097-2827780

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน