สำหรับบริษัท
งานฝ่ายบุคคล
1.ดำเนินงานด้านการสรรหาบุคคลากร
2.ดำเนินการอบรมพนักงานใหม่ เกี่ยวกับกฏระเบียบของบริษัท
3.คำนวณค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
4.ดำเนินการเรื่องใบอนญาตทำงาน,visa -work permit และเอกสารของต่างด้าว
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานฝ่ายจัดซื้อ
1. ตรวจสอบความต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบ (PR)
2. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อตามความต้องการของสาขา ส่งให้ซัพพลายเออร์ (PO) และจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดในฐานข้อมูล
3. ติดตามสถานะการสั่งซื้อวัตถุดิบ ประสานงานระหว่างสาขาและซัพพลายเออร์เมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพวัตถุดิบและด้านอื่นๆ
4. ตรวจสอบข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ
- กรณีวัตถุดิบใหม่
1. จัดหาตัวอย่างวัตถุดิบใหม่ตามความต้องการ และนำเสนอเพื่อพิจารณา
2. เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ ในกรณีที่มีสินค้ามากกว่า 1 ตัวอย่าง
- กรณีวัตถุดิบทดแทน
1. จัดหาตัวอย่างทดแทน เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
2. ในกรณีที่สินค้ามีการเปลี่ยนแปลง จะต้องนำเสนอพิจารณา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศหญิง อายุ 33-38 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
- มีความละเอียดรอบคอบด้านงานเอกสาร
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
BTS สถานี อารีย์ทางออก3 ซอยพหลโยธิน7 เดินเข้ามาในซอยประมาณ 200 m ซอยอารีย์3 เข้ามาในซอยอีกประมาณ 200 m
ติดต่อ
คุณแนน
097-2827780

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน