สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

- ดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- ดำเนินกิจกรรม KYT การสวมใส่อุปกรณ์ PPE
- ตรวจสอบและติดตามการตรวจวัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (ความร้อน แสง สี เสียง และสารเคมี) ประจำปี
- ทำงานร่วมกับคณะกรรมการ คปอ. ในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน
- จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้บริหารหน่วยงานกลางและหน่วยงานราชการ
- ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาทีมงานในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- มีทักษะการนำเสนอ การเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้พนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือหรือจบหลักสูตรจป.วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด
-มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Microsoft office และเทคโนโลยีอื่น ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์ม, โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยง,งานกีฬาสี, ปรับประจำปี+ปรับพิเศษ, เงินช่วยเหลือ, ฝึกอบรมให้ความรู้ (ภายนอก-ภายใน), ห้องพยาบาล, อื่น ๆ (ตามกฎหมายกำหนด)
สถานที่ทำงาน
700 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อคุณอนุชา (งานสรรหาและว่าจ้าง) 027095633 ต่อ 8814, 0874598696 Email k.anucha@cpl.co.th
ติดต่อคุณบัญญัติ (ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ) Email bunyati@cpl.co.th
ปิดรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน