สำหรับบริษัท
• รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อนและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• บททวน จัดทำแคทตาล็อคสินค้า ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และพัฒนาสินค้าหนังใหม่ๆ
• วิจัย พัฒนา กระบวนการและขั้นตอนการผลิต รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ
• วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า คิด ดัดแปลงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ
• ตรวจสอบและสำรองปริมาณสี สารเคมี ที่ใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
• จัดส่งตัวอย่าง ผลการทดลองหรือทดสอบให้ผู้บังคับบัญชา
• จัดทำระบบควบคุมข้อมูล เพื่อเก็บรักษาสูตรทำหนังให้เป็นความลับ
• จัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย ทดลอง และทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP Exact จะเป็นประโยชน์กับการทำงาน
• ทักษะการอ่านและเขียนอังกฤษระดับดี
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์ม, โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยง,งานกีฬาสี, ปรับประจำปี+ปรับพิเศษ, เงินช่วยเหลือ, ฝึกอบรมให้ความรู้ (ภายนอก-ภายใน), ห้องพยาบาล, อื่น ๆ (ตามกฎหมายกำหนด)
สถานที่ทำงาน
700 หมู่ 6 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อคุณอนุชา (งานสรรหาและว่าจ้าง) 027095633 ต่อ 8814, 0874598696 Email k.anucha@cpl.co.th
ติดต่อคุณบัญญัติ (ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ) Email bunyati@cpl.co.th

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน