สำหรับบริษัท
- ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน รวมถึงวางแผนพัฒนาแก้ไ้ขเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท
- นำนโยบายหรือคำสั่งจากฝ่ายบริหารไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา, วางแผนเพื่อควบคุมการบำรุงรักษา, ซ่อมแซมและ
ออกแบบปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรฟอกหนังและผลิตหนังสำเร็จรูป
- วางแผนดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรงานฟอกหนังและผลิตหนังสำเร็จรูป
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า , อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์ม, โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยง,งานกีฬาสี, ปรับประจำปี+ปรับพิเศษ, เงินช่วยเหลือ, ฝึกอบรมให้ความรู้ (ภายนอก-ภายใน), ห้องพยาบาล, อื่น ๆ (ตามกฎหมายกำหนด)
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อคุณอนุชา (งานสรรหาและว่าจ้าง) 027095633 ต่อ 8814, 0874598696 Email k.anucha@cpl.co.th
ติดต่อคุณบัญญัติ (ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ) Email bunyati@cpl.co.th

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน