สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้-ลูกหนี้)

1.ด้านจ่ายเจ้าหนี้ (บัญชี AP) บันทึก บัญชีด้านจ่าย จัดเก็บ เอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบสำคัญจ่าย
2.จัดทำรายงาน ภาษี หัก ณ.ที่จ่าย ภงด. 3,53 ( WHT.) ยื่นแบบผ่านเน็ต
3. ตรวจสอบ ใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย จัดทำแบบ ภพ.30 (VAT.) ยื่นแบบผ่านเน็ต
4.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสด (Petty Cash) บันทึกบัญชี เข้าระบบ
5.กระทบยอดบัญชี ด้าน GL.ต่างๆ เช่น Statement, ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด,คชจ.จ่ายล่วงหน้า และอื่นๆ เพื่อปิดงบการเงิน
6.มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้ (บัญชี AR)
7.สรุปรายงานต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย - หญิง
- มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- งานเลี้ยงประจำปี
สถานที่ทำงาน
พระราม 2 ซอย 63
ติดต่อ
คุณสายฝน
02-8934211 - 7
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway