สำหรับบริษัท
- ทำความสะอาดห้องพัก (ปัด กวาด เช็ด ถู ปูเตียง)
- ทำความสะอาดภายใน-นอกอาคาร
- ตรวจเช็คนับผ้าที่ใช้กับห้องพัก
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ชั้นประถมศึกษา
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ชาย/หญิง อายุ 18 ปี-40 ปี
- วุฒิการศึกษา (ไม่จำกัด)
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
สวัสดิการ
- เงินเดือน/เซอร์วิสชาร์จ/โอที
- เงินโบนัส/ ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดประจำปี/ ชุดฟอร์ม
สถานที่ทำงาน
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณตุ๊ก
086-526-4999
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway