สำหรับบริษัท
- จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพ สามารถตอบโต้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย
- จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานสามารถนำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีมาตรการป้องกันอันตรายในแต่ละขั้นตอนการทำงาน อุบัติเหตุในงานลดน้อยลง
- จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
- ติดต่อส่วนงานราชการ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ปริญญาตรี ด้าน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
- มีประสบการณ์จป.วิชาชีพอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณณัฎฐณิชา วิชัยต๊ะ
038-110868-73

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน