สำหรับบริษัท
AP
- ทำรายการตั้งหนี้ในระบบ
- ทำรายการจ่าย Vender
- จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
- รับผิดชอบในการจ่ายและบันทึกบัญชีให้ถุกต้อง

AR
- จัดเตรียมตรวจเช็ค เอกสารการเงิน เก็บเงินของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
- แจ้งปัญหางานต่างๆ ในส่วนวางบิล,เก็บเงิน,ลูกค้า
- ติดต่อลูกค้า ทวงหนี้
- อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การบัญชี , การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 0-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ในระดับดีมาก
- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

** Resume และประวัติที่ส่งมาพิจารณาต้องมาอัตราเงินเดือนที่ต้องการ **
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณณัฎฐณิชา วิชัยต๊ะ
038-110868-73

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน