สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)

- สรรหาและคัดเลือกบุคลากร วางแผนอัตรากำลัง ความต้องการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร
- ดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในองค์กร
- กำกับและดูแลการวางแผนอัตรากำลังคนของหน่วยงานต่างๆ
- การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้างผู้สมัครในตำแหน่งงานที่ว่าง ให้กับบริษัทฯ
- เช็คทรัพยสินบริษัทฯระหว่างกะ
- ปฐมนิเทศพนักงานเริ่มงานใหม่
- ตรวจสอบใบสมัครและติดตามเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
- ทำสัญญาจ้างงานและนัดหมายเซ็นสัญญาจ้างและลงนามตามขั้นตอนของบริษัท
- ประกาศพนักงานเริ่มงานใหม่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, มนุษยศาสตร์, อื่นๆ, เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เพศหญิง) อายุระหว่าง 23-35 ปี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
- มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี
- หากมาสมัครที่บริษัท และ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

****สามารถทำ OT ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)****
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณณัฎฐณิชา วิชัยต๊ะ
038-110868-73

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน