สำหรับบริษัท
- จัดทำเงินเดือน สรุปเงินเดือน (Bplus)
- คีย์OT
- จัดทำภงด.1 ภงด.1ก. ภงด.91
- ยื่นประกันสังคม
- ยื่นกองทุนเงินทดแทน
- ยื่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานฝ่ายบุคคลทั้งหมด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเงิน, บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เพศหญิง) อายุระหว่าง 23-35 ปี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
- มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี
- หากมาสมัครที่บริษัท และ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

****สามารถทำ OT ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)****
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณณัฎฐณิชา วิชัยต๊ะ
038-110868-73

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน