สำหรับบริษัท
- ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง
- วางแผนโครงการก่อสร้าง แผนงาน งบประมาณ ทีมงานและผู้รับเหมา
- ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้
- ควบคุมการเบิกจ่ายผลงาน งานเพิ่ม-งานลด
- ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา
- ประสานงานด้านการก่อสร้างกับหน่วยงานต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโยธา, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา, เทคโนโลยีโยธา, เทคโนโลยีโยธาก่อสร้าง
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้าง (ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี)
- มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft project และ Auto cad ได้
- มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้
- หากพร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณณัฎฐณิชา วิชัยต๊ะ
038-110868-73

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน