สำหรับบริษัท
1) ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้างพนักงาน จัดเตรียมเอกสารว่าจ้าง สัญญา และการปฐมนิเทศพนักงาน
2) ดูแลเกี่ยวกับงานด้านกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้พนักงานอยู่ในวินัย ตามกฏของบริษัท
3) ออกแบบสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน นำเสนอผู้บริหาร และวางแผนงบประมาณ
4) ดูแลด้านการทำเงินเดือน รายได้ของพนักงาน สรุปการขาด ลา มาสาย ผลตอบแทนต่างๆ ประจำเดือน
5) จัดเตรียมงานเอกสารด้านประกันสังคม แจ้งเข้า - ออก ของพนักงาน
6) การวัดผลและประเมินผล การทำงานของพนักงานตลอดทั้งปี และพนักงานใหม่ในช่วงทดลองงาน ตามนโยบายผู้บริหาร
7) ดูแลด้านสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย (Safety and Health) ของพนักงานในบริษัทฯ
8) ประชุม และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน สูงสุด 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
1. เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ในการทำงานด้านการสรรหา ว่าจ้างพนักงาน
5. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน การติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประกันสังคม
6. มีความรู้และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจขายส่งและขายปลีก
7. โปรแกรม Payroll Prosoft HRMI
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา (โอที)
- ค่าที่พัก เดือนละ 1000 บาท
- โบนัส ตามผลประกอบการ (ค่าเฉลี่ยย้อนหลังจ่าย 1 เดือน)
- ตรวขสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต 200,000 บาท
- ประกันอุบัติเหตุ 20,000 บาท / 1 อุบัติเหตุ
- ตัดแว่นสายตา 1,500 บาท / คน / ปี
- วันพักร้อน 6 วัน / ปี
- วันลาป่วย ไม่เกิน 30 วัน / ปี
- วันลากิจ ไม่เกิน 3 วัน / ปี
- ค่าทำทันตกรรม ปีละ 2000 บาท (เริ่มใช้ ในปี 2567)
สถานที่ทำงาน
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
ติดต่อ
คุณสมโภชน์ มหา
063-2093574
รายละเอียดอื่นๆ
สนใจติดต่อหรือแอดไลน์ 098-2827705 คุณจ๊ะ

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน