สำหรับบริษัท
- รับความต้องการลูกค้าและกำหนดระบบ ERP ให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าจนจบ Project
- สร้างและพัฒนาระบบ ERP ตาม Workflow ของธุรกิจลูกค้าด้วย ODOO ERP
- วิเคราะห์ธุรกิจและกระบวนการดำเนินการ ธุรกิจเพื่อจัดสร้างระบบ ERP ให้เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า
- กำหนดและตั้งค่าระบบ ERP ตามข้อกำหนดการออกแบบรวมถึงการจัดแผนการนำเข้า ข้อมูล และปรับตามความต้องการลูกค้า
- ตั้งค่าระบบ ERP รวมถึง ปรับแต่งรายงานและ Dashboard โดยใช้ระบบ ODOO ERP
- ตรวจสอบและทดสอบระบบ ERP ที่กำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการธุรกิจของลูกค้าหรือไม่
- ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจและ สร้าง Solution หรือ Workflow สำหรับลูกค้า
- ส่งมอบระบบมาตรฐานคุณภาพและความแม่นยำสูง
- ให้การสนับสนุนหลังการนำระบบไปใช้งานกับลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบ
- เข้าร่วมการอบรม Online และติดตามงานอบรมกับผู้มีประสบการณ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งและวางระบบ ERP ตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
- สร้างคู่มือการใช้งานระบบ ERP รูปแบบ Video หรือ Document สำหรับการใช้งานตาม Business Workflow
- สนับสนุนข้อมูลและการดำเนินการภายในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การสื่อสารเพื่อการบริหาร, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์, นวัตกรรมดิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ความชำนาญด้าน Business Administration (พิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ สาขาที่ใกล้เคียง
- ได้รับ Certification ด้าน ERP เช่น ERP Business Process Integration Course หรือ ที่เกี่ยวโยงกับระบบ ERP (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการการทำงาน 1 - 2 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- Advance Microsoft Office Tools (Excel)
- ความรู้รอบตัวที่มีความเกี่ยวโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ
- ทักษะระหว่างบุคคล การสร้างความเข้าใจร่วมกัน การเข้าใจคนอื่น และ การรับฟังกัน
- ทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา
- ทักษะด้านการบริหารเวลาและทักษะด้านทำงานกับองค์กร
- มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือจัดการโครงการ เช่น KANBAN / Timesheet
- พร้อมเรียนรู้และเติบโตในการดำเนินงานด้านการปรับใช้ระบบ ERP
- กระตือรือร้นที่จะรับมือกับความท้าทายและรับผิดชอบใหม่ ๆ
- สามารถทำงานร่วมกับทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการได้
- ทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติ
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
@Dynamics Motion Office - 6FL. KX Building (KX Knowledge Exchange) / BTS กรุงธน หรือ วงเวียนใหญ่
ติดต่อ
คุณริณธิชา เลิศปณิธาน
02-0287495

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway