ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก
หมดอายุ

เจ้าหน้าที่บัตรเครดิต ( 10 ตำแหน่ง )

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. สมาชิกบัตรใหม่ (New Account)
ให้คำแนะนำแก่สาขาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาสมาชิกบัตร บันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าระบบงาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกที่จะนำมาจัดทำบัตร เช็คสอบประวัติและพฤติกรรมของผู้ขอบัตร
2. บริการร้านค้า (Merchant Service)
เป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนจากร้านค้าและแก้ไขปัญหา เบิกจ่าย ควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการรับบัตร ดูแลการติดตั้ง ฝึกอบรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับบัตรแก่สาขาและร้านค้า วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลร้านค้า
3. อนุมัติการใช้บัตร (Authorized) (เพศชาย/ทำงานเป็นกะ)
พิจารณาอนุมัติ, ปฏิเสธ การเบิกเงินสด การขอใช้บัตรเกินวงเงินซื้อสินค้าและบริการของสมาชิกบัตร พัฒนาระบบ วิธีการใช้ในการอนุมัติ ปฏิเสธคำขอ ของสมาชิกบัตรและร้านค้ารับบัตร รับแจ้งและอายัดบัตรและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: การเงินและการธนาคาร, นิติศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: ไม่ต้องมีประสบการณ์
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีประสบการณ์ในงานบัตรเครดิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดี
- ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสวัสดิการ


- โบนัสประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
- เงินกู้สวัสดิการ
- เงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสถานที่ทำงาน


สำนักงานใหญ่ สีลมรายละเอียดอื่นๆ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนวลจันทร์ โทร. 0-2685-7704 หรือ 089-813-6446หมดอายุ

  • ประกาศเมื่อ: มากกว่า 30 วัน
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
  • การต่อรองเงินเดือน: เจรจาต่อรองได้
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณ นวลจันทร์
  • โทร: 02 6857704
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: www.bangkokbank.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN