ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


- จัดเก็บรักษาแฟ้มเอกสาร ติดตามเอกสาร บันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน
- เช็คสอบข้อมูลรายการทรัพย์สินรอการขายกับ Trail Balance และควบคุมดูแลกระทบยอดทรัพย์คงเหลือให้ถูกต้องตรงกัน
- วิเคราะห์และจัดทำประกันภัยอาคารและทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในอาคารของธนาคารและที่อยู่นอกสถานที่คุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: การบัญชีบริหาร , การเงิน, เศรษฐศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: ไม่ต้องมีประสบการณ์
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ อดทน สู้งาน
- ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสวัสดิการ


- โบนัสประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
- เงินกู้สวัสดิการ
- เงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสถานที่ทำงาน


บางรัก (สีลม)รายละเอียดอื่นๆ


หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณปรียานันท์ โทร. 0-2296-8357สมัครงาน

  • ประกาศเมื่อ: 27 วันที่ผ่านมา
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณ นวลจันทร์
  • โทร: 02 6857704
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: www.bangkokbank.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงงาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-680-5333
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN