ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก
หมดอายุ

วิศวกร ระบบงานและโครงสร้างอาคาร ( 10 ตำแหน่ง )

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


วิศวกรงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
- วางแผนการใช้พื้นที่และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคารต่างๆ
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดความต้องการ การใช้พื้นที่ภายในอาคาร
- ดูแลสัญญาว่าจ้าง ดำเนินการจัดซื้อ และจัดจ้างบริษัทภายนอก เพื่อดูแลอาคารสำนักงาน
- หากมีความรู้ด้านการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานออกแบบ, Microsoft Office และ AutoCAD & MS Project

วิศวกร สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการ ให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมลภาวะ
- ออกแบบงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิจัย และจัดทำบันทึก รายงานวิเคราะห์และติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 3 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า ,โยธา, โทรคมนาคม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสวัสดิการ


- โบนัสประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
- เงินกู้สวัสดิการ
- เงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสถานที่ทำงาน


สำนักงานใหญ่สีลมรายละเอียดอื่นๆ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณมุกดา โทร. 0-2685-7855หมดอายุ

  • ประกาศเมื่อ: มากกว่า 30 วัน
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
  • การต่อรองเงินเดือน: เจรจาต่อรองได้
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณ นวลจันทร์
  • โทร: 02 6857704
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: www.bangkokbank.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ พร้อมอัพโหลด resume เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN