ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


- ศึกษาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ Security Software และ Tool ต่าง ๆ ที่นำมาใช้งานในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำมาปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับ UserID และ Password ให้กับผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการให้สิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการจัดทำข้อมูลการละเมิดความปลอดภัยของผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วนทันสมัยอยู่เสมอ
- ศึกษาการดำเนินการปฎิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Policy)
- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานให้ครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ
- ศึกษาหาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบงานที่รับผิดชอบ
- ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น การขยายเงินฝากหรือธุรกิจอื่นใดของธนาคารตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 1 ปี
- ปริญญาตรี มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ บนระบบMainframe, AS/400, Unix, Oracle, SQL, Tandem, Windows, Linux, Networking and Internetworking
- สามารถรับผิดชอบงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- มีประสบการณ์โดยตรง 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ความรู้ด้าน Information Security
- ภาษาอังกฤษพอใช้สวัสดิการ


- โบนัสประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
- เงินกู้สวัสดิการ
- เงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน
- เงินสงเคราะห์ครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสถานที่ทำงาน


ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3รายละเอียดอื่นๆ


สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสิริพร หรือ คุณอภิญญา โทร. 02-2968357หมดอายุ

  • ประกาศเมื่อ: มากกว่า 30 วัน
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
  • การต่อรองเงินเดือน: เจรจาต่อรองได้
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณ นวลจันทร์
  • โทร: 02 6857704
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: www.bangkokbank.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ พร้อมอัพโหลด resume เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN