ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก
หมดอายุ

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager) ( 1 ตำแหน่ง )

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียว กับนโยบายการดำเนินงานขององค์กรและบริษัทในเครือในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการร้านอาหาร
2. จัดการระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและบริษัทในเครือให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
3. ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับองค์กรและบริษัทในเครือ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้สูงขึ้น
5. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฎหมายทางด้านไอที เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย
6. วางแผนรับมือกับเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ
8. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
9. สนับสนุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันกับการเติบโตขององค์กรและบริษัทในเครือ
10. ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร
11. จัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน
12. บริหารจัดการการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 3 ปี
- เพศ ชาย, หญิง อายุ 25-35 ปี
- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ในต่าแหน่งผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนก
- มีประสบการณ์ในระบบ ERP
- มีประสบการณ์ในระบบ POS บริหารจัดการร้านอาหาร
- มีประสบการณ์ระบบ HQสวัสดิการ


1. OT
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท / วัน
3. Service Charge
4. ชุดฟอร์มพนักงาน
5. วันหยุดประจำปี 13 วัน
6. ลา Extra ลาป่วย ลาพักร้อน (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
7. การฝึกอบรม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. กองทุนประกันสังคม
10. ปรับเงินเดือนประจำปี
11. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว
12. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
13. ค่าตอบแทนพิเศษ
14. เงินโบนัสตามผลงานสถานที่ทำงาน


กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)หมดอายุ

  • ประกาศเมื่อ: มากกว่า 30 วัน
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: เลขที่ 39/5 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  • การต่อรองเงินเดือน: ไม่ระบุ
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณสัมพันธ์ เวียงสงค์
  • โทร: 081 682 3333
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.kouensushibar.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ พร้อมอัพโหลด resume เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN