ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. วิเคราะห์ทิศทาง และ แนวโน้มของตลาด ตลอดจนช่องทาง ต่าง ๆ เพื่อวางแผนขยายธุรกิจ และสร้างโอกาสในการทำรายได้ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดนโยบายและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้านการขาย การตลาดการพัฒนาธุรกิจ และลูกค้าสัมพันธ์ ให้สอดคล้องและสำเร็จลุล่วงตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
3. กำหนดแนวทางการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ราคาขาย (Standard Price)รวมถึงช่องทางในการขาย ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของร้านในแต่ละBrand เพื่อให้การทำตลาดมุ่งตอบสนองไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. บริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คำนึงถึงต้นทุนในการพัฒนาธุรกิจ การขาย การตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
5. หาช่องทางหรือโอกาส ใหม่ ๆ ในตลาด ที่ทำให้เพิ่มยอดขายและกระจายสินค้าให้คลอบคลุมได้มากที่สุดตามเป้าหมายบริษัท
6. เจรจาต่อรองกับคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างเครือข่ายทางการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงความพึงพอใจร่วมกัน
7. ร่วมผลักดันและกำหนดกิจกรรมทางการพัฒนาธุรกิจ การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อบรรลุประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่วางไว้
8. ร่วมกำหนดนโยบายการออกผลิตภัณฑ์/เมนูใหม่ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสการทำรายได้ให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้น
9. ประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานในทุกช่องทางธุรกิจ ทั้งการขาย การตลาดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน: ไม่ต้องมีประสบการณ์
- เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 3-5 ปีในระดับผู้จัดการ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในธุรกิจร้านอาหาร
- มีทักษะการในการบริการจัดการสื่อทุกช่องทาง
- มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความเข้าใจในระบบ ERP ,ระบบ POS บริหารจัดการร้านอาหารสวัสดิการ


1. OT
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท / วัน
3. Service Charge
4. ชุดฟอร์มพนักงาน
5. วันหยุดประจำปี 13 วัน
6. ลา Extra ลาป่วย ลาพักร้อน (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
7. การฝึกอบรม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. กองทุนประกันสังคม
10. ปรับเงินเดือนประจำปี
11. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว
12. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
13. ค่าตอบแทนพิเศษ
14. เงินโบนัสตามผลงานสถานที่ทำงาน


กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)สมัครงาน

  • ประกาศเมื่อ: 15 วันที่ผ่านมา
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณสัมพันธ์ เวียงสงค์
  • โทร: 081 682 3333
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.kouensushibar.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงงาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-680-5333
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN