ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก
หมดอายุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส ( 2 ตำแหน่ง )

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง ตรงตามประเภท
2. ดำเนินการลงบันทึกบัญชีประจำวัน/เดือน
3. ดำเนินการบันทึกตั้งหนี้ และตัดข้อมูลการชำระเงินในระบบเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำบัญชี และปิดงบ
4. ดำเนินการการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายเดือน
5. จัดทำเอกสาร และใบสำคัญทางบัญชีทั่วไปประจำวัน/ประจำเดือน
6. ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานบัญชีประจำวัน/เดือน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
7. ดำเนินการจัดทำ และนำส่งภาษีซื้อ/ขายประจำเดือน ตลอดจนรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย
8. ดำเนินการ ตรวจสอบการออกใบกำกับภาษีขายของสาขา เพื่อให้การออกใบกำกับภาษี
9. ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 4 ปี
- เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดีสวัสดิการ


1. OT
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท / วัน
3. Service Charge
4. ชุดฟอร์มพนักงาน
5. วันหยุดประจำปี 13 วัน
6. ลา Extra ลาป่วย ลาพักร้อน (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
7. การฝึกอบรม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. กองทุนประกันสังคม
10. ปรับเงินเดือนประจำปี
11. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว
12. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
13. ค่าตอบแทนพิเศษ
14. เงินโบนัสตามผลงานสถานที่ทำงาน


กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)หมดอายุ

  • ประกาศเมื่อ: มากกว่า 30 วัน
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: เลขที่ 39/5 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  • การต่อรองเงินเดือน: ไม่ระบุ
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณสัมพันธ์ เวียงสงค์
  • โทร: 081 682 3333
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.kouensushibar.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ พร้อมอัพโหลด resume เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN