ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


- ตรวจสอบ เสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตร
การป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ
และเสนอแนะ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้
เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง เสียง ความร้อน
ในสถานประกอบกิจการ
- ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมายคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 1 ปี
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไปด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- เพศชาย/หญิง
– อายุ 24-28 ปี
– มีความรู้ระบบ Fire pump system, GMP, ISO
– หากมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและคลังสินค้า
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
– สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)สวัสดิการ


- โบนัสประจำปี
- ค่าอาหาร
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อนสถานที่ทำงาน


ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครสมัครงาน

  • ประกาศเมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: ปทุมธานี
  • การต่อรองเงินเดือน: เจรจาต่อรองได้
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณนุสรา สุขปรุง
  • โทร: 02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
  • แฟกซ์: 02-2818939
  • เว็บไซต์บริษัท: https://www.hachiban.co.th/th/home/

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN