ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก
ปิดรับสมัคร

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


• เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับทุกฝ่าย (เจ้าของงาน ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
• บริหาร/จัดการในเรื่องควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพของโครงการ
• บริหาร/จัดการเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
• บริหาร/จัดการการเงิน การวางแผน การจัดทำงบประมาณโครงการ และติดตาม ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในโครงการ
• สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของโครงการ
• วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
• ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกบริษัท
• สรุปข้อมูลงานที่มีผลต่อเรื่องเวลา, ราคา, คุณภาพ, ความปลอดภัย กับหัวหน้างานคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท, ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 5 ปี
• มีความสามารถด้านโปรแกรม เช่น Microsoft Office, Presentation, AUTOCAD, Microsoft Project หรืออื่น ๆ
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) สาขาโยธา
• มีประสบการณ์ ในด้านงานควบคุมงานการก่อสร้าง บ้านพักอาศัย / อาคารสูง / คอนโดมิเนียม / โรงพยาบาล / ห้างสรรพสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• เคยผ่านงานในตำแหน่งวิศวกรโครงการไม่น้อยกว่า 1 โครงการสวัสดิการ


• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ประกันสังคม
• โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
• ค่าเดินทาง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)สถานที่ทำงาน


สามารถปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ปิดรับสมัคร

  • ประกาศเมื่อ: 10 วันที่ผ่านมา
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: เชียงใหม่
  • การต่อรองเงินเดือน: เจรจาต่อรองได้
  • ข้อมูลติดต่อ: บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • โทร: เชียงใหม่ +66 53-335666-7, กทม. +66 2-398-2223-4
  • แฟกซ์: 053-335668
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.ppsn.co.th

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ พร้อมอัพโหลด resume เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN