สำหรับบริษัท
- จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
- วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน
- แก้ไขปัญหาและสอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายและลูกค้า
- กำหนดทิศทางการขาย , วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและยาว
- วิเคราะห์ เทียบเคียงผลิตภัณฑ์ในตลาด วางแผนนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
- สรรหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
- ออกพบลูกค้า เพื่อแนะนำการใช้งาน,การแก้ไขปัญหาของผลิตภัฑ์
- ประสานงานกับฝ่ายขายในการปิดการขาย
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
- จัดทำรายงานสรุปผลงานและยอดขายให้แก่ผู้จัดการฝ่าย,ผู้บริหาร
- งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 19,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
- การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/Instrument/โทรคมนาคม/ระบบอัตโนมัติ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะที่ดีด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว)
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด,ขายอุปกรเครื่องมืองวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์งานขาย CCTV,ครื่องมือวัด จะพิจาณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
- เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน (เบี้ยมาเช้า)
-ประกันอุบัติเหตุ
-Incentive (บางตำแหน่ง)
-เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ค่าล่วงเวลา
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-เงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน,งานศพ,งานอุปสมบท
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
-ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
-ความก้าวหน้าในสายงาน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย)
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
0869966446
รายละเอียดอื่นๆ
- เดินทางโดย BTS ลงสถานีสะพานควาย
- รถโดยสารประจำทาง ปอ.8,44,27 ปอ.510,29,39,26,34,52 ปอ.63,177, ปอ.509,524,28,157