สำหรับบริษัท
ทำงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหัวหน้างาน
(325 บาท / วัน)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/เพศหญิง
- อายุ 18-35 ปี
- จบการศึกษาป.6 ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ขยัน อดทน
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว
- มีความรับผิดชอบ
- ไม่ดื่มสุราในการทำงาน และเป็นผู้ไม่ใช้สารเสพย์ติดทุกชนิด
สวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณพรพิมล กิจเจริญวราการ
090-198-2428
งานในบริษัทเดียวกัน