สำหรับบริษัท
- IT Support ประจำ office
- ดูแล ซ่อม แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ Network Server
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Server, Network, Firewall
3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ OS ต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น MS Windows Server, Linux เป็นต้น
4.สามารถติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น MS Windows Server, MS Windows 7, MS Office, Anti Virus เป็นต้น
5.สามารถจัดทำรายงานการดูแลและใช้งานระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดทำ Diagram
6.สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Hardware ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น PC, Notebook, Printer เป็นต้น
7.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
8.มีความใจเย็น รักงานบริการ รู้จักการตอบปัญหาให้กับลูกค้า
9.มีความขยัน อดทน บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- เงินโบนัสตามผลงาน
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
ติดต่อ
คุณสัญจิตา
096-8905430
งานในบริษัทเดียวกัน