สำหรับบริษัท
ออกแบบและพัฒนา Mobile Application (IOS,Andriod)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Mobile Application
4. เขียนโปรแกรมภาษา JavaScript, JQuery, CSS
5. หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Angular JS Framework, Ionic Framework, React Native จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ทางด้าน Database MySQL , SQL Server, Oracle
7. มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
8. มีทัศนคติเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- เงินโบนัสตามผลงาน
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
ติดต่อ
คุณสัญจิตา
096-8905430
งานในบริษัทเดียวกัน