สำหรับบริษัท
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายตัวผลิตภัณฑ์ channel เครื่องพิมพ์ A3 / เครื่องถ่ายเอกสาร
- สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี เพื่อทำ Report เสนอต่อลูกค้า
- สามารถขับรถยนต์ไปพบลูกค้าได้ตาม location
- มีทักษะการสื่อสารทั้งเป็นเลิศทั้งภาษไทย,อังกฤษ
- การติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง, เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทนสูง
- มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
- หากมีความรู้ด้านสารสนเทศ, ซอฟแวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการขายตัวผลิตภัณฑ์ channel เครื่องพิมพ์ A3
- มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- เข้ามาในซอยมิสทีน ประมาณ 2 กม. บริษัทอยู่หน้าหมู่บ้านปรีชา 2 อยู่ตรงข้าม หมู่บ้านระเบียงสวน เเละปั้มน้ำมันบางจาก
- สายรถเมล์ผ่าน 514, 113, 40, รถตู้พระรามเกล้า–ร่มเกล้า รถตู้บางกะปิ-ร่มเกล้า
งานในบริษัทเดียวกัน