สำหรับบริษัท
- ติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญากับลูกค้า
- ติดต่อขั้นตอนการรับใบสั่งซื้อจากทางลูกค้า
- จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอลูกค้า
- จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและการขาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เเละสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
- มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการประสานงานเเละติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- เข้ามาในซอยมิสทีน ประมาณ 2 กม. บริษัทอยู่หน้าหมู่บ้านปรีชา 2 อยู่ตรงข้าม หมู่บ้านระเบียงสวน เเละปั้มน้ำมันบางจาก
- สายรถเมล์ผ่าน 514, 113, 40, รถตู้พระรามเกล้า–ร่มเกล้า รถตู้บางกะปิ-ร่มเกล้า
งานในบริษัทเดียวกัน