สำหรับบริษัท
- ตรวจนับสินค้าจากผู้ขาย
- จ่ายสินค้าของบริษัทตาม Sale Order
- จัดเก็บ จัดเรียง สินค้าตาม Location
- บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าลงใน ระบบ SAP , Plant-One , Rental , Stock Card
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนตามรายงาน
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องเเละครบถ้วน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การจัดการโลจิสติกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เเละสามารถใช้โปรเเกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการประสานงานเเละติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
รามคำแหง 118
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- เข้ามาในซอยมิสทีน ประมาณ 2 กม. บริษัทอยู่หน้าหมู่บ้านปรีชา 2 อยู่ตรงข้าม หมู่บ้านระเบียงสวน เเละปั้มน้ำมันบางจาก
- สายรถเมล์ผ่าน 514, 113, 40, รถตู้พระรามเกล้า–ร่มเกล้า รถตู้บางกะปิ-ร่มเกล้า
งานในบริษัทเดียวกัน