สำหรับบริษัท
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารให้ลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าก่อนจัดส่งทุกครั้ง
- สรุป Report รายงานการทำงานส่งต่อผู้บังคับบัญชา
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุ 22 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน รอบคอบ ระมัดระวัง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทน รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
- มีประสบการณ์ด้านงานขับรถจัดส่งสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
รามคำแหง 118
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- เข้ามาในซอยมิสทีน ประมาณ 2 กม. บริษัทอยู่หน้าหมู่บ้านปรีชา 2 อยู่ตรงข้าม หมู่บ้านระเบียงสวน เเละปั้มน้ำมันบางจาก
- สายรถเมล์ผ่าน 514, 113, 40, รถตู้พระรามเกล้า–ร่มเกล้า รถตู้บางกะปิ-ร่มเกล้า
งานในบริษัทเดียวกัน