สำหรับบริษัท
- ดูแล ซ่อมแซม ติดตามผลงานของระบบ Solar Cell
- วางแผน ออกแบบระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
- มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมพลังงาน, วิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 24-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- สาขา วิศวกรด้านพลังงาน วิศวกรไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2-4 ปี
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างน้อย 3-4 เดือน
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ กว.
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
ลำลูกกา พหลโยธิน 60
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
งานในบริษัทเดียวกัน