สำหรับบริษัท
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์
- ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง BOQ
- ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
- วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ
- ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรง ตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา สถาปัตยกรรม
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การออกแบบงานสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 2-4 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมงานอาคารสูง/คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเข้าใจในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ การกำหนดรายละเอียดของแบบ และรายละเอียดของการก่อสร้างใน ระดับดี
- สามารถใช้โปรเเกรมการออกเเบบที่เกี่ยวข้องได้คล่อง เช่น Auto CAD , Sketch Up,3D Max ,Window Project เเละ อื่นๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- เข้ามาในซอยมิสทีน ประมาณ 2 กม. บริษัทอยู่หน้าหมู่บ้านปรีชา 2 อยู่ตรงข้าม หมู่บ้านระเบียงสวน เเละปั้มน้ำมันบางจาก
- สายรถเมล์ผ่าน 514, 113, 40, รถตู้พระรามเกล้า–ร่มเกล้า รถตู้บางกะปิ-ร่มเกล้า
งานในบริษัทเดียวกัน