สำหรับบริษัท
- นำเสนอขายวัสดุก่อสร้าง กับกลุ่มผู้รับเหมา
- สร้าง Relation กับทางกลุ่มผู้รับเหมา
- วางแผนกำหนดกลยุทธ์ของงานขาย
- ดูแลลูกค้า ภาครัฐและภาคเอกชน และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา , เครื่องกล
- มีประสบการณ์ด้านงานขายก่อสร้าง จะพิจราณาเป็นเป็นพิเศษ
- มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- เข้ามาในซอยมิสทีน ประมาณ 2 กม. บริษัทอยู่หน้าหมู่บ้านปรีชา 2 อยู่ตรงข้าม หมู่บ้านระเบียงสวน เเละปั้มน้ำมันบางจาก
- สายรถเมล์ผ่าน 514, 113, 40, รถตู้พระรามเกล้า–ร่มเกล้า รถตู้บางกะปิ-ร่มเกล้า
งานในบริษัทเดียวกัน