สำหรับบริษัท
- สามารถเรียนรู้ Products เครื่องจักรกล CNC เครื่องเจียระไน เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเลื่อยสายพาน และอุปกรณ์งานอื่นๆอีกมากมาย ภายใต้แบรนด์คุณภาพ อาทิ GEDEE WEILER, SINO, RUNMASTER, JYOTI, RONG FU
- สามารถ Training Products และวิธีการใช้ตัวเครื่อง CNC เครื่องเจียระไน เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเลื่อยสายพาน และอุปกรณ์
- รักงานบริการ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล, วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์เรื่องงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1 ปีขึ้นไป
- จัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมได้
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ในการทำสื่อประกอบการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
- สามารถไปอบรมงานที่ต่างประเทศได้ ประมาณ 2-3 อาทิตย์
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
ลำลูกกา พหลโยธิน 60
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
งานในบริษัทเดียวกัน