สำหรับบริษัท
- รับนโยบายการขายของบริษัทและบริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำเสนอแผนงานขาย วิเคราะห์กลยุทธ์การขายที่ทันสมัยให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า เพิ่มช่องทางการขายให้สูงขึ้น
- ดูแลพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ทันต่อคู่แข่ง เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่
- ให้คำแนะนำ กระตุ้นทีมงานขาย แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
- ประเมินสรุปรายงานการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับสูง
- บริหารงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้งานแม่พิมพ์ตัด, งานขึ้นรูป, แม่พิมพ์ฉีด
- มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบ, CAD/CAM
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- ชาย/หญิง อายุ 32-45 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การบริหารทีมขาย
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์ใช้ในการทำงานได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น ได้
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผช.ผจก.แผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
ลำลูกกา พหลโยธิน 60 ในโครงการ การ์เด้นโฮม
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
งานในบริษัทเดียวกัน