สำหรับบริษัท

พ่อครัว / แม่ครัว (ประจำสาขาต่างประเทศ)

- ดูแลงานการปรุงอาหารให้พนักงาน ให้ผู้บริหารและแขก ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด
- จัดสรรการซื้อของทำอาหารในแต่ละวัน ฯลฯ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ชั้นประถมศึกษา
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง
- สามารถทำอาหารไทย จีน ยุโรป ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ถ้าเคยทำงานในโรงแรมหรือร้านอาหารครัว ไทยจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
สวัสดิการอื่นๆ
- สวัสดิการพนักงานบริษัท วรรณภพในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯและโรงงานอยุธยา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การประกันชีวิต (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิได้รับอัตราค่ารักษาพยาบาลพิเศษ (เจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกันเมื่อส่งตัวเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัว เข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทภายใต้การส่งตัวของบริษัท)
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- หอพักเจ้าหน้าที่ (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
- กองทุนประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
- สิทธิการยืมนิตยสาร หนังสือวิชาการ หนังสือทั่วไป การ์ตูน DVD หนัง
- เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ สวัสดิการเงินทุนกู้-ยืม 0%
- สัมมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปีหรือการจัดเลี้ยงประจำปีหรือการแข่งขันกีฬาประจำปี
- สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัทเช่น เจ้าหน้าที่มีสิทธิในการซื้อข้าวสารของบริษัทในราคาเจ้าหน้าที่ในแต่ละเดือนๆ ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- เจ้าหน้าที่จะได้รับ ค่าน้ำมัน /ค่าสึกหรอ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
- รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น
- รางวัลทำงานนาน (ทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป)
- เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ ได้แก่ เงินแสดงความยินดีงานมงคลสมรส งานบวช เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติภัยต่างๆ รายละ 2,000 บาท ส่วนเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพเจ้าหน้าที่หรือบิดา , มารดาหรือสามี, ภรรยาหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่กรรม รายละ 2,000 บาท (เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง)
- เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตฟรี ปีละ 1 ตัว
- กองทุนเงินทดแทน
- ข้าวเปล่าฟรี และซื้อกับข้าวในราคาเจ้าหน้าที่
- การฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชั้นนำ (เฉพาะบางตำแหน่งและจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
สวัสดิการอื่นๆ (บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่)
- ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก (ตามเงื่อนไขของบริษัท และตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)
- สิทธิการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก ธอส. สำหรับพนักงานของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมส่วนบุคคลเพื่อบ้านและที่พัก ในการรีไฟแนนซ์ เงินกู้เพื่อซื้อบ้านและที่พักใหม่ และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ้าน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าลูกค้าทั่วไปของ ธอส.
- สิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษจากธนาคารออมสินสำหรับพนักงานบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ประจำสาขาต่างประเทศ
ติดต่อ
คุณไข่มุก กว้านสมบัติ
028053230-1 ต่อ 419
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน