สำหรับบริษัท
ดูแลบริหารงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 50,000 - 150,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดสาขา
- ประสบการณ์ทำงาน ขั้นต่ำ 1 ปี
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณกรกช สินเมฆา
092-699-5089
งานในบริษัทเดียวกัน