สำหรับบริษัท
- ขายข้าวสารภายในร้าน
- ดูแลสินค้าข้าวภายในร้าน
- ดูแลลูกค้า
- ดูแลเงินที่ได้รับจากการขาย
*หมายเหตุ* เงินเดือนเริ่มต้น 10000 บาท หลังผ่านการทดลองงาน 4 เดือน จะถูกปรับขึ้นเป็น 12000 บาท
ทั้งนี้มีการปรับเงินเดือนขึ้นตามผลงานและยอดขายที่เพิ่มขึ้นของร้าน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ชั้นประถมศึกษา
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- มีความซื่อสัตย์
- ขยันและอดทน
- รักงานบริการ
สวัสดิการ
- เงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการของร้าน
- สวัสดิการรักษาพยาบาลแบบประกันกลุ่ม
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่
ติดต่อ
อมลวัชร ศรีวิทิตกุล
02-817-8495
งานในบริษัทเดียวกัน