สำหรับบริษัท
Live Streaming, Live Online ให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 5,000 - 50,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- มีทักษะการพูดนำเสนอที่ดี รวมไปถึงการกล้าแสดงออกมนุษย์สัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดี
- มีความสัมพันธ์ที่ดีในการพูดคุยกับผู้คน สร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน
- มีการปรับตัวเรียนรู้ไวในการรับข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เพื่อสามารถตอบคำถามอธิบายชี้แจงให้ลูกค้าได้เข้าใจ
เข้าถึงของตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้ดี รวมถึงการนำเสนอให้ทางผู้ชมมีความสนใจในตัวสินค้าและในขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้นได้ด้วย
- มีไหวพริบและทักษะการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีใจรัก ความสนใจ และตั้งใจที่จะไลฟ์
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ชอบฟิตเนส สามารถบอกวิธีการดูแลตัวเอง เรื่องอาหารการกิน, การออกกำลังกาย ,
ความสวยความงาม เครื่องสำอาง การแต่งหน้า การดูแลผิวพรรณ ฯลฯ
- ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา
- สามารถทำงานที่บ้านของตนเองได้
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
89/20 ซอยสุขุมวิท 49/13 (ซอยพร้อมศรี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณอรัญญา (พลอย)
064-246-5544
รายละเอียดอื่นๆ
ทางบริษัทรับทั้ง Part Time และ Full Time
(สามารถทำงานที่บ้านของตนเองได้)