สำหรับบริษัท
Skill React Native :
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ภาษา React Native ได้อย่างดี
- มีความเข้าใจในฐานข้อมูล NosQL/sql และ Json เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้

Job Description React Native :
- ออกแบบ และแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาโปรแกรม
- พัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยภาษา React Native
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันลาพักร้อน 7 วันต่อปี
- เบิกค่ารักษาพยาบาล
- ยืดหยุ่นเวลาเข้างาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
สถานที่ทำงาน
** ทำงานที่ : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 19
** วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
** การเดินทาง : BTS ลงสถานีพญาไท ประตูทางออกที่ 1
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
งานในบริษัทเดียวกัน