สำหรับบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลและจัดการเอกสารที่สำคัญของบริษัท และจดรายละเอียดการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร
- อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุกๆ ด้าน
- สนับสนุนภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
- ติดตามและประสานงานภายในองค์กร เพื่อคิดตามความก้าวหน้า และสรุปงานต่างๆ ภายในองค์กร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง อายุ 22-35 ปี มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Office ได้อย่างดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันลาพักร้อน 7 วันต่อปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
สถานที่ทำงาน
** ทำงานที่ : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 19
** วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
** การเดินทาง : BTS ลงสถานีพญาไท ประตูทางออกที่ 1
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-1546
รายละเอียดอื่นๆ
สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2165498 ต่อ 134
ปิดรับสมัคร
งานในบริษัทเดียวกัน