สำหรับบริษัท
การออกแบบติดตั้งระบบตรวจสอบ และ ให้คำแนะนำกับลูกค้า
- ศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศและลักษณะธุรกิจของลูกค้า
- นำเสนอแผนการติดตั้งที่เหมาะสม ทำการติดตั้ง และตั้งค่าระบบให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรของลูกค้า
- วิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพระบบ และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา

การนำเสนอและอบรม
- นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ทั้งการใช้งานในลักษณะใหม่ และข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
- ให้การอบรมการใช้งานแก่ลูกค้า
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, อื่นๆ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ทำงานเป็น Software Developer ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
- ความรู้ในเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้นใน DevOps, CI/CD
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Cloud Provider เช่น AWS, Azure หรือ Google Cloud เป็นต้น
- มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชอบเรียนรู้ สนใจศึกษา อ่านข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ถ้ามี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับ Programming, Architect หรือ Cloud Services จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถรับมือเมื่อต้องเจอกับงานภายใต้ความกดดัน
- มีความรู้พื้นฐานดังต่อไปนี้
: ภาษาโปรแกรม Java, .NET, Python, PHP และ/หรือ SQL
: ระบบปฏิบัติการ Windows Server และ Linux
: ความรู้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
สวัสดิการ
ประกันสุขภาพ Group Insurance
ตรวจสุขภาพประจำปี Annual Health Check-up
ประกันสังคม Social Security Fund
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund
โบนัสประจำปี Performance Bonus
เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ Per Diem Allowance
เที่ยวประจำปี Company Trip
อบรมต่างประเทศ Product Training Program
สถานที่ทำงาน
สำนักงานบริษัทอาคารเกษร และ หน่วยงานของลูกค้า
ติดต่อ
นิภาพร เกียรติจรูญศิริ
081-829-9846
หมดอายุ