สำหรับบริษัท
- Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices
- Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices
- Integrate data from various back-end services and databases
- Gather and refine specifications and requirements based on technical needs
- Create and maintain software documentation
- Be responsible for maintaining, expanding, and scaling our site
- Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities
- Cooperate with web designers to match visual design intent
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
Skills & Specifications
- Adequate knowledge of Object Oriented Programming and web application development
- Familiarity with the following programming language: NodeJS, ReactJs, Javascript, CSS, HTML, HTTP Protocol
- Experienced in working with API of social networks is a plus
- Understanding of UX/UI and capable pf applying the same in to product development is a plus Traits of a good Web Developer
- Aggressive problem diagnose and creative problem solving skills
- Strong organizational skills to juggle multiple task within the constrains of timelines and budgets with business acumen
- Ability to work and thrive in a fast-paced environment, learn rapidly and master diverse web technologies and techniques
- BS in computer science or related field
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต-สุขภาพกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วัน
- Incentive ตามผลประกอบการ
- Bonus ตามผลประกอบการ
- ฯลฯ ตามประกาศของบริษัท
สถานที่ทำงาน
Zanroo | Cosmo Office Park Building, Popular 3 Rd, Park Kret District Nonthaburi 11120
Zanroo l The Opus Thorlor 139 Thong Lo 10, Sukhumvit Road, Klongtan NUA, Wattana, Bangkok 10110
ติดต่อ
็HR Recruitment
02 116 9405 หรือ 084 713 3345 (HR)
งานในบริษัทเดียวกัน