สำหรับบริษัท

Purchasing overseas & Import - Export / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ & Import-Export

- รับผิดชอบในการติดต่อจัดซื้อ ประสานงาน ทั้งงาน Import-Exportทั้งในและต่างประเทศ
- รับผิดชอบงานเคลมต่างประเทศ
- ดูแลการจัดซื้อ จัดหาจนจบกระบวนการ
- ดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง
- เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
- รับผิดชอบตรวจสอบการจัดทำใบสอบราคาและใบสั่งซื้อในฝ่าย
- ควบคุมดูแลระบบงานเอกสารในฝ่าย และระหว่างแผนกให้ดำเนินไปตามระบบที่กำหนดไว้
- หา SOURCE และ SUPPLIER รายใหม่ ๆ เพิ่มเติมในทุกรายการที่รับผิดชอบ
- ดูแลเรื่องระบบคุณภาพต่างๆ ของฝ่ายจัดซื้อ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, การตลาด
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และ ตรงต่อเวลา
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC 600 + จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับพนักงานได้ และทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เบี้ยขยัน
- โบนัส 1 ครั้งต่อปี
สถานที่ทำงาน
บริษัท รังสิโย จำกัด ออฟฟิศ (อ.เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี)
ติดต่อ
คุณภูเบศน์ รังสิโย, คุณฐิติรัตน์ มงคลชนะชัย
038-209-881
งานในบริษัทเดียวกัน