สำหรับบริษัท
- ออกแบบกราฟฟิกสนับสนุนการขายและการตลาดของบริษัท
- ทำ content สร้าง Branding สินค้า
- ถ่ายรูปสินค้า
- ตัดต่อวีดิโอ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การสร้างสรรค์งานโฆษณา , การออกแบบกราฟิก, คอมพิวเตอร์กราฟิก, อื่นๆ, โฆษณา
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างชำนาญ เช่น Photoshop, Illustrator, Indesign
- ตัดต่อวิดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
- ทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
- อบรม พัฒนาทักษะด้านต่างๆ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
บริษัท รังสิโย จำกัด ออฟฟิศ (อ.เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี)
ติดต่อ
คุณภูเบศน์ รังสิโย, คุณฐิติรัตน์ มงคลชนะชัย
038-209-881
งานในบริษัทเดียวกัน