สำหรับบริษัท

พนักงานขายประจำพื้นที่ในกรุงเทพฯและชลบุรี

- ขายสินค้าของบริษัทฯ (จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
- ทำยอดขาย
- สรรหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่อยู่เสมอ
- ดูแลประสานงานกับลูกค้า เก็บเช็ก เก็บเงินสดให้กับทางบริษัทฯ
- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- สรุปและรายงานการขาย
- ดูแลพื้นที่การขาย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง/เพศทางเลือก อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขายมาแล้ว 1-5 ปี
- มีความสนใจทางด้านการขาย และด้านการบริการ
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เบี้ยขยัน
- โบนัส 1 ครั้งต่อปี
- อบรม พัฒนาทักษะด้านต่างๆ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
- ค่าสึกหรอรถ
สถานที่ทำงาน
พื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ
คุณภูเบศน์ รังสิโย, คุณฐิติรัตน์ มงคลชนะชัย
038-209-881
งานในบริษัทเดียวกัน