สำหรับบริษัท
- ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบผลิตชิ้นงานได้ตามปริมาณงาน และระยะเวลาที่กำหนด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- อายุ 20-45 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- พ้นภาระทางทหารแล้ว
- สามารถทำงานกับเครื่องจักรได้
- สามารถยกของหนักได้
- หากมีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องจักรผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ประกันกันสังคม
- โบนัส
- พาเที่ยวประจำปี
- ค่าล่วงเวลา
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ติดต่อ
คุณสาธิต สุขสำราญ
080-573-5024
งานในบริษัทเดียวกัน