สำหรับบริษัท
- ดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- ดำเนินกิจกรรม KYT การสวมใส่อุปกรณ์ PPE
- ตรวจสอบและติดตามการตรวจวัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (ความร้อน แสง สี เสียง และสารเคมี) ประจำปี
- ทำงานร่วมกับคณะกรรมการ คปอ. ในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน
- จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้บริหารหน่วยงานกลางและหน่วยงานราชการ
- ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาทีมงานในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- มีทักษะการนำเสนอ การเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้พนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือหรือจบหลักสูตรจป.วิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Microsoft office และเทคโนโลยีอื่น ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
700 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ติดต่อ
คุณอนุชา
0-2709-5633-8
งานในบริษัทเดียวกัน