สำหรับบริษัท
• จัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• จัดเตรียมสินค้าลงบรรจุภัณฑ์
• ดูแลสินค้าและชั้นเก็บสินค้าในโกดัง
• ตรวจนับสต้อกประจำปี
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
• ชาย อายุ 20 – 35 ปี ผ่านการเกณฑ์แล้ว
• จบการศึกษาระดับมัธยม 3 ขึ้นไป
• มีใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ หรือหากสามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านส่งสินค้าในต่างจังหวัดอาจได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีขนส่ง หรือบริษัทขนส่งทั่วไป
• ทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไว
• ซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตจอมทอง)
ติดต่อ
คุณพัชรินทร์
028759700
งานในบริษัทเดียวกัน